Конфликттик көйгөйлөрдө педагогикалык чебердик

Автор: Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж. Бөлүм: Педагогика, Психология Басылган жылы: Ош — 2019. 206 бет. Китепте негизинен мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы конфликттик кырдаалдардын нукура өзү келтирилген. Көпчүлүк окурмандардын өздөрү конфликттин көпчүлүгүндө мугалимдердин өзү булак болуп саналат деп эсептешет. Сиздерге сунушталып жаткан китеп мугалим тарабынан иштелип чыккан позициядагы конфликттин себептерин айкындоого аракет жасалган. Конфликттик кырдаалдарды, жагдайларды чыдамдуулук менен жеңип […]