Автор: Нуржигит Кадырбеков

Бөлүм: 

Адам, биринчи кезекте, руху менен баалуу. Руху  жок дене эч кимге керексиз болуп, жерге берилери-мунун далили. 

Демек,рухту асырап, байытып, көрктөнтүп, чырайына чыгаруу-ар бир инсандын моюнундагы ыйык парз,асыл аманат.

  Автордун бул жыйнагына,рухка азык болсун деген аруу ниет менен жазылган ой толгоолору,ырлары ,дил баяндары жана көркөм аңгемелери киргизилди.

 

Электрондук форматка өткөргөн:

Нарынбай кызы Жоогазын

instagram:  @_joz1_